Tehnologia Plasmatică

Bazele tehnologiei plasmatice au fost puse de către inginerul și fizicianul iranian Mehran Tavakoli Keshe. Acesta, urmărind funcționarea tuturor structurilor din Univers(atomi, planete, stele, galaxii etc.) a dezvoltat o nouă știință, cea plasmatică, pe baza căreia s-a dezvoltat tehnologia plasmatică.

În prezent umanitatea trece printr-un proces de transformare accelerat. Acest lucru este vizibil la toate nivelele: evolutiv, tehnologic, social, politic, economic, climatic și altele. Modalitățile de funcționare a societății umane la nivelele respective au ajuns într-un punct critic. Este timpul și locul ca oamenii să înțeleagă că tehnologiile convenționale sunt actualmente nefolositoare, dăunatoare și cauzează poluarea planetei și a tuturor ființelor.

Știința convențională are la bază metoda științifică. Aceasta presupune cunoașterea naturii prin testare empirică, măsurarea rezultatelor fizice ale experimentelor și enunțarea teoriilor bazate pe aceste observații. Universul, însă, nu este în totalitate fizic iar folosirea exclusiv a metodei științifice pentru înțelegerea acestuia a dus la separarea existentă între știință și spiritualitate însă noua tehnologie plasmatică combină ambele lumi. Ea furnizează soluții la problemele globale majore, revoluționând agricultura, sănătatea, energia, transporturile, materialele și îmbunătățind modurile de viață și de folosire a reurselor sub toate aspectele vieții pe Pământ.

Plasma este cea de-a patra stare de agregare a materiei, alături de starea solidă, lichidă și cea gazoasă. Plasma este starea principală a materiei din care sunt construite stelele, ceea ce înseamnă că aceasta este starea preponderentă a materiei din întregul Univers.

Orice entitate din Univers, fie ea un atom, o planetă, o stea sau o galaxie, are gravitație (câmp gravitațional) și magnetism(câmp magnetic). Acestea două formează un sistem unitar în care gravitația este contracția(sau atracția), iar magnetismul este expansiunea(sau repulsia).

Elementele de bază cu care se lucrează în cadrul acestei tehnologii sunt nanomaterialele și plasma lichidă, prin care circulă câmpurile plasmatice.

Întregul Univers vibrează datorită acestor interacțiuni dintre câmpurile plasmatice emise de totalitatea entităților, emoțiile fiind, de asemenea, câmpuri plasmatice. Multe studii au demonstrat că emoțiile sunt cauza tuturor bolilor, iar aceasta este o tehnologie care echilibrează emoțiile, sufletul și corpul, procesând rădăcinile bolilor.

Tehnologia plasmatică oferă metode simple, materiale și produse eficiente care funcționează pe diferite nivele ale câmpurilor pentru a restabili echilibrul electromagnetic al corpului. Nu este un proces de vindecare, ci de transformare pentru aducerea corpului într-o stare de echilibru pentru ca boala să nu mai poată exista. Se obține un echilibru emoțional și ca urmare un echilibru fizic complet.